top of page

VROUW ZIJN EN SEKSUALITEIT

Geen enkele andere handeling geeft zoveel voldoening en brengt tegelijk zoveel risico’s met zich mee als seksualiteit.  Wanneer we begeren zijn we bijzonder kwetsbaar.  Veel vrouwen hebben angst voor deze diepe behoeften, voor de naakte afhankelijkheid die ermee gepaard gaat en voor het gevaar van een vernietigende afwijzing.

Leren omgaan met de opwinding van onze seksuele energie is een taak waartoe de meesten onder  ons niet goed zijn uitgerust, gezien de beperkingen van onze cultuur waarin seksualiteit eenzijdig gelijkgesteld wordt met lust en vrouwen vaak afgeschilderd worden als seksuele objecten of wild om op te jagen.  Door dit soort boodschappen kan vernedering en verontrusting ontstaan en daardoor angst, schaamte en verafschuwing. 

Als we als vrouw kunnen vertrouwen op onze instinctieve seksualiteit , onze bewuste verlangens in evenwicht kunnen brengen met onze onbewuste impulsen, trouw aan onszelf kunnen blijven en trots kunnen zijn op ons vrouwelijk lichaam zijn we niet meer zo bang van onze seksuele aard en verwerpen we ons lichaam niet meer. 

Het aanvaarden van onze instinctieve seksualiteit en sensualiteit is belangrijk opdat we het wezen van onze vrouwelijke aard, de wijsheid van ons lichaam en de speelsheid van onze geest kunnen bekrachtigen. 

 

Verbinding hebben met onze diepste instinctieve gevoelens, onze wilde en ongetemde dierlijke aard, die onder de oppervlakte van onze persoonlijkheid bestaat, stelt ons in staat al onze zintuigen te versterken, volledig in het moment te leven, onze waarheid te beleven en ons compleet te voelen

 

"We kunnen pas ten volle leven als we ook onze seksualiteit durven voelen en leven." 

In deze verdiepende tweedaagse ga je op ontdekkingsreis naar je vrouwelijkheid en je seksualiteit.  Door waar te nemen hoe het nu met jou is en contact te maken met je lichaam, geef je gehoor aan je mysterieuze, seksuele impulsen, zonder je meer menselijke en bewuste kant uit te bannen.

 

Met zorg geven we aandacht aan de herinneringen die je hebben losgemaakt van de schoonheid van je seksualiteit zodat je weer ‘ja’ kan zeggen tegen je vrouwelijke scheppende seksualiteit. 

 

We leren om ons terug te richten op onze behoeften en  verlangens  zonder ons schuldig of egoïstisch te voelen als we deze vervuld willen zien.   Je krijgt contact met de diepe wateren van je vrouwelijke onbewuste zodat je je stem hierin kan laten horen en je niet langer hoeft te schamen of schuldig te voelen voor je seksuele gevoelens of je erdoor bedreigd voelen. 

    

bottom of page